Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

TRIUS Polytechniek verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij ook verplicht te vermelden welke, volgens deze wet bijzondere persoonsgegevens, wij opslaan. TRIUS Polytechniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras (indirect en alleen als gevolg van de door jou verstrekte je profielfoto / kopie identiteitsbewijs)
– burgerservicenummer, BSN (alleen in geval van loondienstverband als wettelijke belastingplicht)

Waarom we gegevens nodig hebben

TRIUS Polytechniek verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om onze diensten bij je aan te bieden/te verzorgen
– TRIUS Polytechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

TRIUS Polytechniek zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze dienstverlening is doorlopend en staan op ieder moment aan jou ter beschikking zolang wij over je gegevens beschikken.

Delen met anderen

TRIUS Polytechniek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TRIUS Polytechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

TRIUS Polytechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. TRIUS Polytechniek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Mobiele applicatie

TRIUS stelt de Apps als gratis app ter beschikking. Deze SERVICE is bedoeld voor gebruik zoals deze is.

Deze privacy-pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie als iemand beslist om onze service te gebruiken. Als u ervoor kiest om onze Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

De voorwaarden die in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via de Apps, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid.

Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot Google Advertising ID. De door ons gevraagde informatie wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid. De app maakt gebruik van services van derden die mogelijk informatie verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.

Link naar het privacybeleid van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt:
Google Play-services
Firebase Analytics

Loggegevens

We willen u laten weten dat wanneer u onze Service gebruikt, we in geval van een fout in de app gegevens en informatie (via producten van derden) op uw telefoon verzamelen, genaamd Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres (device protocol), de apparaatnaam, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij gebruik van onze service, het tijdstip en de datum van uw gebruik van de service en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke ID’s. Deze worden naar uw browser verzonden vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne geheugen van uw apparaat.

Deze Service gebruikt deze “cookies” niet expliciet. De app kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die ‘cookies’ gebruiken om informatie te verzamelen en hun services te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken.

Dienstverleners

Om de volgende redenen kunnen we externe bedrijven en personen in dienst nemen:

Om onze service te vergemakkelijken;
Om de Service namens ons te leveren;
Servicegerelateerde services uitvoeren; of
Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.
We willen gebruikers van deze service informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om namens ons de taken uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

Veiligheid

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus we streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere sites

Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Deze Services richten zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we dit onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen uitvoeren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Beveiliging

TRIUS Polytechniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: 079-361910 of via info@trius.nl