Inventief

en veelzijdig

De opdrachtgevers die we hier in kennen zijn vooral de ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en een enkele eindgebruiker (opdrachtgever). Dit betekent dat we vooral mensen bemiddelen die functies vervullen gericht op de uitvoering van projecten, het (voor)ontwerpen en engineeren van projecten en project(bege)leiding .

Binnen de bouw en civiele techniek zijn veelal HBO geschoolde mensen werkzaam met een studierichting in bijvoorbeeld: HTS civiele techniek, bouwkunde en werktuigbouw of een combinatie van een MTS met een HTS in bijvoorbeeld technische bedrijfskunde of commerciële techniek. Door het ontstaan van de “bouwteams” ontstaat er steeds meer behoefte aan HBO en WO geschoolde mensen omdat dit het abstractieniveau omhoog tilt, dit omdat het ontwerpen dan nog vooral in de conceptuele fase start.

Bekijk welke vacatures er open staan

We helpen je aan de volgende carriere stap.